Науковий журнал «Соціологія права» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області соціології права як України, так і інших держав. Заснований у 2013 році.

Співзасновники: Інститут держави і права ім. В.І. Корецького Національної академії наук України, Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи

ISSN: 2413-6433 (Print) 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право»).

Журнал видається чотири рази на рік.

У науковому журналі «Соціологія права» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Соціологія права», належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність «081 «Право»). 

Програмні цілі та тематична спрямованість журналу: висвітлення історико-теоретичних проблем виникнення та становлення соціології права, вкладу представників української науки у становлення та розвиток соціології права; висвітлення соціологічних проблем правового регулювання найважливіших сфер суспільних відносин, особливостей прояву права у суспільних відносинах, соціальної зумовленості права, а також вплив права на соціальні процеси; висвітлення соціальних умов і причин правової поведінки, формування і розвитку певних груп індивідуальної і колективної поведінки та суспільних відносин під впливом права. 

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 20487-10287 ПР від 24.12.2013).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Соціологія права», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Науковий журнал «Соціологія права» зареєстровано в наукометричній базі «Google Scholar».

Запрошуємо до співробітництва!