Головний редактор:

Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Члени редакційної колегії:

Бернгард Шлоер, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бондар Олександр Григорович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, перший проректор, Запорізький національний університет

Вереша Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та адміністративного права, Академія адвокатури України

Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан факультету міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

Гжегож Кравець, доктор, професор, Педагогічний університет у Кракові, Польща

Дідич Тарас Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зайчук Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Костицька Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділом Інституту законодавства Верховної Ради України

Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, президент ГО «Міжнародна екологічна академія», професор кафедри теорії права і держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кушнір Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, проректор з адміністративно-господарської роботи, Запорізький національний університет

Моргунов Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, ректор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Музичук Катерина Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Нашинець-Наумова Анфіса Юрівна, доктор юридичних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка

Новицька Наталія Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

Піскорський Юстин, доктор юридичних наук, професор Університету Адама Міцкевича в Познані, академік Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Трибуналу Республіки Польща, Польща

Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Стефанчук Микола Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

Тусінський Пьотр, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права, теорії та філософії права, Краківський педагогічний університет імені Комісії народної освіти, Польща

Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права, Національний університет «Одеська юридична академія»

Юшка Казіміра, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та економіки, Краківський педагогічний університет імені Комісії народної освіти, Польща