ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Костицький В.В. Соціологія права як навчальна дисципліна

Соціологія права: Програма курсу для студентів-магістрів юридичного факультету першого року навчання. // Укладач д.ю.н., професор Костицький В.В.

Сидор В.Д. Соціологічний підхід в науці земельного права України

Лапчак І. Становлення лісового права та законодавства України: соціолого-правовий аспект

Григорович Р. Соціологічний зміст правового регулювання надання послуг з питного водопостачання

Обрізко І. Соціолого-правові питання спеціалізації судів

Перчеклій І. Право власності Українського народу на природні ресурси: соціальна цінність та соціальні функції.

Матеріали ІІІ Всеукраїнської правової науково-практичної конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків»