ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Костицький В.В. ВСТУПНЕ СЛОВО

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА

Бобровник С.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА НАУКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дідич Т.О., Васильєва С.М. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СУЧАСНОГО ПРАВОУТВОРЕННЯ

Кобан О.Г. ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Ковальчук О.М. ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИЗАЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ У ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Костицький В.В. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛ О СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЯ

Севрюков Д.Г. СОЦІАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСТВО В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ

ПИТАННЯ ДЕРЖАВОРОЗУМІННЯ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Бондаренко Б.Д. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ

Дубов Г.О. ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

Варич О.Г. ЦІННІСНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОУТВОРЕННЯ

Котенко Т.В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Мацелюх І.А. ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У 862 Р.: ПОЧАТОК ВІДЛІКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Дзейко Ж.О. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

Малишев Б.В. ТЕЛЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СУТНОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИМ ПРАВОМ

Николина К.В. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЮРИДИЧНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРАВА: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Ремізова О.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ

Середюк В.В. ГЕНЕЗА ІДЕЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Оверчук О.М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Теремцова Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА