ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Багірова Г. І. САМОЗАЙНЯТІСТЬ УКРАЇНЦІВ В НІМЕЧЧИНІ

Бершадська Ю. В. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ СИЛОВИХ СТРУКТУР РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ (2014–2022)

Білозьоров Є. В. КОМУНІКАТИВНА ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД: МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

Білорицький Г. О. ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ У КОНТЕКСТІ ВИБОРЧОГО ПРАВА

Бостан С. К. ДО ПИТАННЯ ПРО НАЗВУ «НАУКИ ПРО ДЕРЖАВУ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Денисенко К. В., Борко І. С. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ INSTAGRAM ТА FACEBOOK В УМОВАХ ВІЙНИ

Ільїна О. В. ПРОБАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Костицька С. В. ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ: ДОСВІД ЄС НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ АУДИТОРІВ

Maciej Pichlak STRATEGY OF REFLEXIVE REGULATION: THE CONCEPT, COMPONENTS, AND BENEFITS

Макарчук В. В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Малюга Л. Ю. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ МОЛОДІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Півненко Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ПРИ ВИКОНАННІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Пузирна Н. С. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Селецький О. В., Пузирний В. Ф. ЩОДО ПЕРЕЛІКУ СВЯТКОВИХ І НЕРОБОЧИХ ДНІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Стрижеус Д. А. СУД КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В СИСТЕМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Стукаліна О. В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Костицький В. В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГРИЩУК ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ «КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА СУДОВІ АСПЕКТИ»