ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Костицький В.В. До питання про сучасну державу

Грицай Т. Питання обмежень та юридичної відповідальності у сфері захисту суспільної моралі

Декаленко В.С. Проблемні питання відповідальності як елемента адміністративно-правового статусу судді

Дяковський О.С. Поняття персональних даних як правової категорії. Сучасні проблеми та шляхи вирішення

Живицький В.А. Гармонізація відносин податкового відомства і платників податків: теоретико-правові аспекти

Кичилюк Т.С. До питання охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду

Косович В. Соціальна спрямованість правозастосування та засоби її юридичного забезпечення

Костюченко О.Є. Теоретичні та практичні проблеми реалізації соціального призначення трудового права в Україні

Кулянда М. Питання становлення та розвитку апеляційного провадження на західно-українських землях у ХІІ-ХІХ століттях

Мазурик С. Законодавче забезпечення інформаційної діяльності органів прокуратури

Мацелик М.О., Пригоцький В.А. Свідки у господарському процесі та право особи на правову допомогу

Мельник Т.М. Спекторський Є.В.: ректор та вчений

Микитенко О.В. Правовий статус інформаційних баз у сфері податкової та митної діяльності

Новицька Н.Б., Новицький А.М. Правові аспекти запобігання проявам зловживання правом на інформацію

Онишко О.В. До питання господарсько-правових основ інноваційної діяльності

Русаліна Л.В. До питання про відновлення законодавства щодо промислово-фінансових груп в Україні

Суходольська А. Питання свободи як основна ідея європейської інтеграції

Терещук Ю.В. Підвищення ефективності правового забезпечення менеджменту органів доходів і зборів в Україні

Шалагінова А.В. Зарубіжний досвід судового вирішення адміністративних спорів за участю органів внутрішніх справ

Шишовська О.О. Питання співвідношення понять «підприємство», «фірма», «бізнес», «компанія» та «організація» в соціолого-правовому та економічному аспекті

Явтушенко О.В. Еволюція податкової політики та механізм оподаткування в Арабському халіфаті в середині VII століття